עדכונים ללקוחותינו

הסדר פשרה בתיק זיהום עברונה

ביום 07/11/2019 הוגשה לאישורו של בית-המשפט המחוזי בבאר-שבע, בקשה לאישור הסדר פשרה במסגרת ת"צ 49319-12-14 לוי פירסק ואח' נ' חברת קו צינור אילת אשקלון בע"מ ואח'.

לעיון בבקשה לאישור הסדר הפשרה לחץ כאן

לעיון בהסדר הפשרה לחץ כאן

לעיון בנספחי הסדר הפשרה לחץ כאן

הסדר פשרה - אל-על

ביום 26/06/2019 ניתן על-ידי בית-המשפט המחוזי בירושלים פסק-דין המאשר הסדר פשרה בבקשה לאישור תובענה ייצוגית כנגד חברת אל-על.

לפסק-דינה של כבוד השופטת תמר בזק רפפורט לחץ כאן

להסדר הפשרה לחץ כאן

הסדר פשרה - כתוביות קולנוע

ביום 22/07/2018 ניתן על-ידי בית-המשפט המחוזי בירושלים פסק-דין המאשר הסדר פשרה בבקשה לאישור תובענה ייצוגית, שעניינה בהעדר הנגשת סרטי קולנוע מדובבים וסרטים ישראליים, לרבות סרטי תלת-מימד לאנשים עם מוגבלות השמיעה.

 

עיקרי הסדר הפשרה

  1. הקבוצה כוללת את "כל תושבי מדינת ישראל שהם אנשים עם מוגבלות בשמיעה הזקוקים לכתוביות בעברית בעת צפייה בסרטים מדובבים לעברית, וסרטים ישראליים מכל סוג, לרבות סרטי תלת-מימד".

  2. המשיבות התחייבו לחלק לאנשים עם מוגבלות בשמיעה, במשך תקופה של שנתיים, ללא כל תשלום, 50,000 כרטיסים לסרטים מדובבים וכן לסרטים ישראליים מכל סוג, לרבות סרטי תלת-מימד. 

  3. מימוש הכרטיסים ע"י חברי הקבוצה יתבצע בקופות המשיבות באמצעות הצגת תעודה אישית או אישור כמפורט בנספח ו' להסדר הפשרה.

  4. כל חבר קבוצה יהיה זכאי לממש עד שני כרטיסים ביום כאשר הוא אחד הצופים בסרט.

  5. עמותות המסייעות לאנשים עם מוגבלות בשמיעה (בקול, אח"א, מיח"א, שמע ו- AV ישראל), יהיו זכאיות לקבל עד ארבע הקרנות מרוכזות. ככל שהעמותות תממשנה הקרנות אלה, תפחת כמות הכרטיסים למימוש בהתאמה למספר המושבים באולם שהוזמן.

  6. המשיבות יבצעו פרסום אודות ההטבה בעמוד הפייסבוק ובאתר האינטרנט שלהן; באמצעות תשדיר באורך של כ- 10 שניות שיוקרן לפני הקרנת כל סרט באולם או באמצעות מסכי הפרסום בקופות ובאולמות הציבוריים בבתי הקולנוע.

  7. ביחס לכל סרט שמוקרן עם כתוביות יצוין, כי הוא מוקרן עם כתוביות בכל המודעות והפרסומים אודות ההקרנות.

לפסק-דינה של כבוד השופטת גילה כנפי-שטייניץ לחץ כאן

להסדר הפשרה לחץ כאן